Serdalbattal.com

8.SINIF 4.ÜNİTE MADDE VE ENDÜSTRİ KONU ÖZETİ

02.02.2023
114
8.SINIF 4.ÜNİTE MADDE VE ENDÜSTRİ KONU ÖZETİ

PERİYODİK TABLONUN TARİHSEL GELİŞİMİ

Wolfgang Döbereiner: Periyodik tabloyu benzer özellikler gösteren üçerli gruplar oluşturarak yapmıştır. Periyodik tablo ile ilgili ilk çalışmayı yapmıştır.

Alexandre Beguyer de Chancourtois: Benzer fiziksel özellik gösteren elementleri dikey sıralarda olacak şekilde sarmal olarak sıralayarak oluşturmuştur

John Newlands: Elementleri atom ağırlıklarına göre sıraladı ve benzer özellik gösterenleri gruplara ayırarak tabloyu oluşturdu. Oluşturduğu tabloyu müzik notalarına benzetmiştir.

Dimitri Ivanovic Mendeleyev – Lothar Meyer: Mendeleyev elementleri artan atom ağırlıklarına göre sıralarken, Meyer benzer fiziksel özelliklerine göre sınıflandırmıştır. Mendeleyev günümüzdeki periyodik cetvelin temellerini atmıştır.

Henry Moseley: Elementleri atom numaralarına(proton sayısı) göre sınıflandırarak periyodik sistemi düzenledi.

Glenn Seaborg: En alttaki iki sırayı ekleyerek (lantanit-aktinit) periyodik cetvele son halini vermiştir.

PERİYODİK TABLO ÖZELLİKLERİ

*Elementler artan atom numaralarına göre sıralanmıştır.

*Periyodik sistemdeki düşey sıralara grup, yatay sıralara periyot adı verilir.

*1A ( Alkali Metaller), 2A (Toprak Alkali Metaller ), 7A ( Halojenler) ve 8A ( Soygazlar)

Metaller

*Yüzeyleri parlaktır.

*Tel ve levha hâline getirilebilirler.

*Isıyı ve elektriği iyi iletirler.

Oda koşullarında genellikle katı hâlde bulunurlar.

( Sadece cıva sıvıdır )

Ametaller

*Yüzeyleri mattır.

*Tel ve levha hâline gelmezler.

*Isı ve elektriği iyi iletmezler.

*Oda sıcaklığında katı,sıvı veya gaz hâlde bulunabilirler.

* Kararlı bir yapıya sahip soygazlar bu element sınıfında incelenir

Yarımetaller

*Parlak veya mat olabilir.

* Tel ve levha hâline getirilebilir.

*Isı ve elektriği ametallerden iyi, metallerden daha az iletirler.

* Oda koşullarında genellikle katı hâlde bulunurlar.

 

FİZİKSEL DEĞİŞİM

Maddenin sadece görünümünde meydana gelen değişimdir.

Örnek: Kalemin kırılması , suyun buharlaşması ,ekmeğin dilimlenmesi

KİMYASAL  DEĞİŞİM

Maddenin iç yapısı değişir.

Örnek: Peynirin küflenmesi, yemeğin pişmesi , metalin paslanması

KİMYASAL DEĞİŞİM ÖZELLİKLERİ:

*Gaz çıkışı

*Isı (enerji ) çıkışı

*Işık oluşumu

*Renk değişimi

*Koku Oluşumu

*Tat değişimi

*Çökelme ve tortu oluşumu

KİMYASAL TEPKİMELER

Maddelerin kimyasal değişime uğrayarak yeni maddeleri oluşturma sürecine denir.

*Asit ve bazların tepkimeye girerek tuz ve su oluşturduğu sürece nötrleşme tepkimesi adı verilir.

Bu süreçte;

* Yeni madde oluşumu gözlenir.

*Atom sayısı ve cinsi değişmez.

* Tepkimeye giren maddelerin miktarı azalırken, ürünlerin miktarı artar. Toplam kütle değişmez.

ASİTLERİN ÖZELLİKLERİ

 Sulu çözeltilerinde hidrojen iyonu (H+) oluşturan maddelere denir.

Örnek: (H2SO4) Sülfürik asit (Zaç yağı), ( HCl ) Hidroklorik asit (Tuzruhu) , (HNO3)  Nitrik asit ( Kezzap) ,Süt (laktik asit), Elma ( malik asit)

*Tatları ekşidir ve sulu çözeltileri elektriği iletir.

*Metal ve mermer yüzeyleri aşındırır.

* Turnusol kağıdının rengini kırmızıya çevirir.

* pH değeri 0-7 arasındadır ve metil oranj ile kırmızı renk verir.

* Fosil yakıtların yanması sonucu oluşan gazlar asit yağmuruna sebep olurlar.

BAZLARIN ÖZELLİKLERİ

Sulu çözeltilerinde hidroksit (OH ) iyonları oluşturan maddelere denir.

Örnek:  (NaOH) Sodyum hidroksit  (Sud-kostik ), KOH Potasyum hidroksit ( Potas-kostik ), (NH3),  Sabun , Deterjan

*Tatları  acıdır ve sulu çözeltileri elektriği iletir.

Kaygandırlar ve cam-porselen yüzeyleri aşındırırlar.

*Turnusol kağıdının rengini kırmızıya çevirir.

* pH değeri 7-14 arasındadır ve  fenolftalein  ile  pembe  renk verir

MADDE VE ISI

Öz ısı: Saf bir maddenin 1 gramının sıcaklığını 1 °C artırmak için gerekli olan enerjidir. C harfi ile gösterilir. Bir maddenin öz ısısı ne kadar büyükse o maddenin sıcaklığını değiştirmek o kadar zordur.

*Bir maddenin kütlesi artarsa sıcaklık değişimi azalır.

*Maddelerin ısı alarak ya da ısı vererek bir hâlden diğerine geçmesine hâl değişimi  denir.

*Maddeler katı halden sıvı veya gaz hale geçerken ortamdan ısı alarak ısı aldığı ortamın sıcaklığını azaltırken, gaz halden sıvı veya katı  hale geçerken ortama ısı vererek  ortamın sıcaklığını artırırlar.

* Hal değişimi sırasındaki ısı miktarı maddenin kütlesine ve cinsine bağlıdır.

 

KİMYA ENDÜSTRİSİ

İTHALAT: Dışarıdan ürün satın almak

İHRACAT: Dışarıya ürün satmak

* Mineral yakıtlar, boya, parfümeri, plastik mamuller, gübreler, eczacılık ürünler önemli endüstri ürünleridir.

* Kimya mühendisleri, kimyager, kimya teknisyeni bu alandaki meslek dallarıdır.

BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

Footer açıklama yazısı. Bu alan tema ayarlarından değiştirilebilmektedir.